آدرس:تهران-باقر شهر-ابتدای قمصر-شهرک صنعتی تجریشی - فاز3 -خیابان دماوند 24 - پلاک 18

تلفن:09126354011 - 09213689491
کارشناس و مشاور : فرزاد بادینلو

ایمیل:farzadbadinloo@gmail.com