لیست قیمت مواد پلی اتیلن ( سبک , سنگین , خطی , کمکی , تزریقی )قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد
قیمت ها صرفا جهت اطلاع تولید کنندگان توسط شرکت کبیرپارس پلاست گردآوری و منتشر می شود

به علت نوسان زیاد قیمت مواد اولیه و گرانی پله کانی تا اطلاع ثانویه معذوریم از این بخش

27مرداد 1396 الی 27 شهریور 1396 میانگین 800 تومان افزایش قیمت داشته است                                                                                                                                                                                     
    اختلاف قیمت        قیمت روز                           پلی اتیلن                    
1000+  42/100   0035
100+ 42/100 EX5 Jam
900+ 42/400 EX5 Bakhtar
1100+ 42/400 EX5 Marun
500+ 43/500 F7000 Mehr
400+ 43/200 F7000 Llam
900+ 42/900 5110
0 44/000 Bl3 jam
100+ 43/100 Bl3 Marun
1100+ 43/000 Bl3 Bakhtar
1300+ 5/1000 0075
600+ 47/200 020
700+ 45/700 Lf190
1500+ 42/600 52518
100+ 52/100 Hi500
0 48/400 2100
0 42/000 2200
600+ 44/500 Lld209 Amir
800+ 43/300 Lld209 Arak
0 44/000 Z30s Mar
0 43/700 C30s
0 43/800 Z30s Ar
0 42/000 Tabriz 3840
100+ 57/800 7240
200+ 54/000 1540
100+ 52/800 1551
400+ 43/200 785
100- 43/400 821
0 43/100 825
800+ 44/000 552R Jam
700+ 44/500 552R Arak
700+ 43/800 552R Marun
100- 44/000 510L Jam
0 86/000 10720
1500+ 86/000 548R
0 86/000 10415
200+ 50/500 RP340
0 49/500 440G
1100+ 49/600 440L
1200+ 81/500 N50
500- 54/500 332C
0 81/500 ABS150
0 50/500 R40 ARAK