نایلکس و نایلون طرح عمومی

نایلون دسته رکابی طرح عمومی

 

طرح عمومی ( دسته رکابی ) ( لیست قیمت داخل صفحه )

مشخصات :
تعداد بالا
مقاومت مطلوب

کربونات

طرح موجود در 4 سایز47*37 - 55*45 - 65*55 - 40*30

موجود طرح لبخند دسته رکابی


لیست قیمت بر اساس تاریخ اعلام شده در زیر می باشد
تاریخ فروش
- ..... انقضاء -

 

       قیمت تناژ( ریال )                           قیمت ( ریال )                       موجودی ( کیلوگرم )              سایز             کد   
- - تماس 47*37 114
- - تماس 55*45 115
- - تماس 65*55 115
- - تماس 40*30 116