آسایشگاه خیریه کهریزک

آسایشگاه خیریه کهریزک

9 مرداد1396
آسایشگاه خیریه کهریزک

( لطفا داخل شوید و مطالعه کنید )
موسسه خیریه کهریزک بنیادی است غیردولتی، غیرانتفاعی و مردمی.

محلی است برای زندگی کردن ، نه زنده ماندن . مکانی برای محبت و خیرخواهی به همنوعان است. جایی که شبیه به هیچ کجا نیست.

مکانی که توانسته تاریخی نزدیک به نیم قرن را در خدمت به سالمندان و معلولان جامعه رقم بزند و مأمنی مطمئن برای نیازمندان واقعی جامعه باشد.

اعتبارات آن به یمن مهر و بخشش نیکوکاران  تأمین و در راستای اهداف موسسه هزینه می شود.

                                                دریافت نظرات و پیشنهادات :  telegram    @kabirplastic

نظرات
ارسال نظر