دستگاه تقویتی ( بغل دوخت )

مشخصات :

ازمک ترک
مدل 2003
عرض 60
تاکن دارد ( مثلثی )
بصورت تیوبلی ( طاقه ای استفاده میشود )
سررو تنظیم
بعلت کمبود فضا برای فروش قرار گرفته


* دستگاه در حال کار و سرحال است و به همراه یک عدد کمپرسور باد 1200 لیتری نو فروخته میشود.

قیمت پیشنهادی 700/000/000 ریال